Online PR ประชาสัมพันธ์อย่างไร ให้เข้าถึงใจลูกค้า
02 Jun 2020   I Be Proud Digital Marketing

การประชาสัมพันธ์ คือส่วนหนึ่งของการตลาด ถ้าประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ซึ่งการทำ Online PR ต้องอาศัยทั้งเนื้อหาที่ดีและการสื่อสารที่มีคุณภาพ บทความนี้เราจะแนะนำว่าทำ Online PR อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
.

Online PR คืออะไร?

คือวิธีการทำการตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, เว็บกระทู้หรือเว็บบอร์ด, โซเชียลมีเดีย, บล็อก, อีเมล เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความธรรมดา, รูปภาพ, วิดีโอ, อินโฟกราฟฟิก, ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจของเราให้แก่ผู้ที่พบเห็น

การทำ Online PR นอกจากการสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราควรจะต้องรับ feedback กลับมาวิเคราะห์ต่อว่ามีผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีสิ่งที่ต้องนำกลับปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาในการสื่อสารในครั้งต่อ ๆ ไป
.

ประโยชน์ของการทำ Online PR

• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจ
• ช่วยสร้างโอกาสในการขายให้มากขึ้น
• ทำให้แบรนด์และธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น
• เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• ได้รับข้อมูล feedback จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ
• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของเรา
• ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
• ช่วยให้เว็บไซต์ของเราถูกจัดอันดับใน Search Engine เป็นอันดับต้น ๆ
• ช่วยให้สื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น
• ใช้งบประมาณลงทุนต่ำ เมื่อเทียบกับการทำ Offline PR
.

ช่องทางการทำ Online PR
• Website
• Web board
• Banner
• Social Media
• E-Mail
• Blog
.

คนทำ Online PR คือหน้าตาของธุรกิจ

สิ่งสำคัญในการทำ Online PR คือคนที่ต้องสื่อสารกับลูกค้านั้นเอง เพราะต่อให้สารดีแค่ไหน แต่หากสื่อสารได้ไม่ดี นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วแล้วเกิดโทษอีกด้วยซ้ำ

คนทำ PR ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงคนสร้าง Content แต่หมายถึงคนที่เป็นตัวแทนของธุรกิจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
.

1. พนักงานของบริษัทหรือองค์กรโดยตรง

คือผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และคอยติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่นี้จะต้องทีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี เพราะต้องคอยตอบปัญหาและข้อสงสัยของลูกค้าอย่างละเอียด รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ยังต้องนำ feedback จากลูกค้ามาวิเคราะห์ว่าจะวางแผนทำ Online PR ในครั้งต่อ ๆ ไปอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด
.

2. ผู้ที่ถูกว่าจ้างให้ทำ Online PR

หมายถึง คนที่ถูกว่าจ้างจากเจ้าของธุรกิจให้ทำ Online PR ให้ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น พรีเซ็นเตอร์, Bloggers, Influencers เป็นต้น โดยพวกเขาเหล่านี้จะทำ Online PR โดยใช้ Content ตามที่เจ้าของธุรกิจกำหนดให้ ส่วนพรีเซ็นเตอร์, Bloggers, Influencers จะนำเสนอ Content ในรูปแบบที่ตัวเองถนัดในแบบตัวตนของพวกเขา แต่ยังคงสาระเนื้อหาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของธุรกิจ

TAGS: #kpi #OnlinePR #onlinemarketing  #การตลาดออนไลน์